Lelusiowa

41 tekstów – auto­rem jest Le­lusiowa . 

* * *

nie umiem pi­sać
mam co­raz mniej cza­su
zja­dam kar­tki
roz­dzieram ka­len­darze
roz­bi­jam szklan­ki
roz­rzu­cam sztućce
no ku*wa
coś nie tak 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 września 2017, 22:13

Pa.. A

ser­ce się uśmie­cha,
kiedy jes­tem z Tobą.
nie umieraj we mnie
nie chce żebyś.. !
SZCZĘŚLIWI,
nie umieraj we mnie, 

wiersz • 3 września 2017, 22:07

On

do­tykałam
obej­mo­wałam
całowałam
gryzłam
spałam
liście dotykałam,
koc obejmowałam,
szklankę całowałam,
jabłko gryzłam,
z jaśkiem spałam,
tak było,
al­bo nie było. 

erotyk • 23 sierpnia 2017, 16:15

Otrzeźwiałam

Kichałam przez trzy dni.
Po­tem gorączko­wałam przez pięć dni.
Da­lej było łóżko i ciepła herbata. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 marca 2017, 23:56

Moja pierwsza miłość


I zno­wu o miłości...  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2017, 23:18

Wiem o tym ze to Ty jestes 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 lutego 2017, 00:40

To tyl­ko cząstka mnie 

myśl • 24 stycznia 2017, 09:09

* * *

On nic nie pa­mięta a ja nie chce po­kazy­wać się światu.. 

wiersz • 15 stycznia 2017, 10:36

* * *

Za­dużyliśmy się w so­bie, całuj mnie więcej, dużo więcej.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2017, 22:43

Biel

spoj­rzałam le­wym okiem
spoj­rzałam pra­wym okiem
a po­tem nie spojrzałam,
nie miałam na co pat­rzeć .. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2017, 17:35
Lelusiowa

"Chciałabym po­dej­mo­wać de­cyzję ro­zumem, ale uczu­cie zaw­sze z nim wyg­ra, cóż.. to mo­je życie...."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 września 2017, 22:13Lelusiowa do­dał no­wy tek­st nie umiem pi­sać mam [...]

3 września 2017, 22:07Lelusiowa do­dał no­wy tek­st Pa.. A 

21 kwietnia 2017, 19:16zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Otrzeźwiałam

14 marca 2017, 17:47Lelusiowa sko­men­to­wał tek­st Otrzeźwiałam

14 marca 2017, 00:57scorpion sko­men­to­wał tek­st Otrzeźwiałam

11 lutego 2017, 00:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wiem o tym ze [...]

24 stycznia 2017, 09:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zadużyliśmy się w so­bie, [...]

14 stycznia 2017, 23:32wdech sko­men­to­wał tek­st Zadużyliśmy się w so­bie, [...]

11 stycznia 2017, 16:26Cris sko­men­to­wał tek­st Biel

11 stycznia 2017, 10:36JaiTy sko­men­to­wał tek­st Biel