Lelusiowa

38 tekstów – auto­rem jest Le­lusiowa . 

Otrzeźwiałam

Kichałam przez trzy dni.
Po­tem gorączko­wałam przez pięć dni.
Da­lej było łóżko i ciepła herbata. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 marca 2017, 23:56

Moja pierwsza miłość


I zno­wu o miłości...  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2017, 23:18

Wiem o tym ze to Ty jestes 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 lutego 2017, 00:40

To tyl­ko cząstka mnie 

myśl • 24 stycznia 2017, 09:09

* * *

On nic nie pa­mięta a ja nie chce po­kazy­wać się światu.. 

wiersz • 15 stycznia 2017, 10:36

* * *

Za­dużyliśmy się w so­bie, całuj mnie więcej, dużo więcej.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2017, 22:43

Biel

spoj­rzałam le­wym okiem
spoj­rzałam pra­wym okiem
a po­tem nie spojrzałam,
nie miałam na co pat­rzeć .. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2017, 17:35

...

Gdzieś w mgle myśli,
gdzieś w da­lekiej sza­rej pamięci,
jest ja­kieś światełko,
pa­miętam o Tobie..

Dałeś mi miłość,
a po­tem mi ją odebrałeś

dla­tego te­raz jes­teś jakimś,
przy­pad­ko­wym światełkiem,
nie światłem. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 stycznia 2017, 20:10

Stopy

Mo­je sto­py są jak głaz,
Mo­je sto­py są jak ogień,
Mo­je sto­py są jak góra,
Mo­je sto­py są jak woda,
Mo­je sto­py są jak las,
Mo­je sto­py są jak staw,
Mo­je sto­py są jak szczęście,
Mo­je sto­py są jak wiara,
Mo­je sto­py są jak miłość,

/nie mam stóp/ 

wiersz • 30 grudnia 2016, 00:42

Pa­miętam każdy po­całunek,
ten pod lipą,
ten w deszczu,
ten za stodoła
ten w sto­gu siana ..

niektóre wspo­minam dobrze,
niektóre źle,
o niektórych myślę..

ale tyl­ko za jednym,
TĘSKNIĘ.. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2016, 00:39
Lelusiowa

"Chciałabym po­dej­mo­wać de­cyzję ro­zumem, ale uczu­cie zaw­sze z nim wyg­ra, cóż.. to mo­je życie...."

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 kwietnia 2017, 19:16zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Otrzeźwiałam

14 marca 2017, 17:47Lelusiowa sko­men­to­wał tek­st Otrzeźwiałam

14 marca 2017, 00:57scorpion sko­men­to­wał tek­st Otrzeźwiałam

11 lutego 2017, 00:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wiem o tym ze [...]

24 stycznia 2017, 09:28Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Zadużyliśmy się w so­bie, [...]

14 stycznia 2017, 23:32wdech sko­men­to­wał tek­st Zadużyliśmy się w so­bie, [...]

11 stycznia 2017, 16:26Cris sko­men­to­wał tek­st Biel

11 stycznia 2017, 10:36JaiTy sko­men­to­wał tek­st Biel

9 stycznia 2017, 23:48Lelusiowa sko­men­to­wał tek­st ...  

9 stycznia 2017, 22:15RozaR sko­men­to­wał tek­st ...